Eğitim

Dev KPSS Rehberi ! Konu Dağılımı ve Grupları 2023

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), Türkiye’de kamu sektöründe çalışmak isteyen adayların yolculuğunun ilk adımıdır. Kamu Personel Seçme Sınavı, Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımı yapmak amacıyla ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen bir sınavdır. KPSS, adayların kamu görevlerine atanabilmeleri için geçmeleri gereken önemli bir süreçtir. Sınav, adayların genel yetenek ve genel kültür bilgilerini ölçer. Bu yazımızda Kpss tarih soru dağılımı ve Kpss matematik soru dağılımı başta olmak üzere merak edilen birçok konuya değineceğiz.

1- KPSS Nedir?

KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın kısaltmasıdır. Türkiye’de kamu kurumlarına personel alımında kullanılan ve ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen bir sınavdır.

KPSS, genel yetenek, genel kültür, alan bilgisi veya öğretmenlik alan bilgisi testlerinden oluşur. Sınav, kamu kurumları tarafından açılan çeşitli kadrolara yerleştirilmek isteyen adaylar tarafından girilir. Sınav sonuçlarına göre, kadrolar için gerekli olan personel alımları gerçekleştirilir. KPSS, Türkiye’de kamu sektöründe çalışmak isteyen birçok kişi için önemli bir sınavdır ve yüksek puan alan adaylar, diğer adaylara göre daha fazla iş imkanına sahip olabilirler.


2- KPSS’nin Amacı Nedir?

KPSS’nin temel amacı, kamu sektöründe çalışacak personelin objektif kriterlere göre seçilmesini sağlamaktır. Bu sayede, adaletli ve eşit şartlar altında kamu görevlerine atanacak personel belirlenir.

KPSS, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki kategoriye ayrılır. A Grubu sınavı, kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici, uzman ve denetçi gibi üst düzey pozisyonlar için düzenlenirken, B Grubu sınavı, kamu kurumlarında teknisyen, memur ve diğer alt düzey pozisyonlar için düzenlenir. KPSS başvuru süreci, ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde gerçekleştirilir. Başvurular, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılır. Başvuru sırasında adayların istenilen belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde sunmaları gerekmektedir.

KPSS, genel yetenek ve genel kültür bölümlerinden oluşur. Genel yetenek bölümü, Türkçe, matematik ve mantık gibi alanları kapsarken, genel kültür bölümü, tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgisi gibi konuları içerir. A Grubu sınavlarına ek olarak alan bilgisi testi de uygulanır. Bu test, adayların branşlarına göre belirlenen konuları içerir. B Grubu sınavlarında ise sadece genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanır.


3- Kpss Tarih Soru Dağılımı

Kpss Tarih Soru Dağılımı bu yıl aşağıda sıralandığı gibidir. Her yıl, bu soru sayılarında değişiklik yapılabilmektedir.

 1. Yüzyıl’da Osmanlı Devleti: 0-2 Soru
 2. Atatürk Dönemi İç ve Dış Politika: 2 Soru
 3. Atatürk İlkeleri: 1 Soru
 4. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi: 3 Soru
 5. İlk Müslüman Türk Devletleri: 2 Soru
 6. İslamiyet’ten Önceki Türk Devletleri: 1 Soru
 7. Kurtuluş Savaşı Cepheleri: 3 Soru
 8. Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi: 3-4 Soru
 9. Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık: 3 Soru
 10. Osmanlı Devleti Siyasi Tarihi: 4-6 Soru
 11. Türk İnkılap Tarihi: 2 Soru

4- Kpss Matematik Soru Dağılımı

Kpss Matematik Soru Dağılımı aşağıda sıralandığı gibidir. Bu sayılar kesin olmamakla birlikte, her yıl değişiklik göstermektedir. Soru çıkmama uyarısı yapılsa bile öğrenciler muhakkak o bölüme de hazırlanmalıdır.

 1. Bağıntı ve Fonksiyon: 1 Soru
 2. Basit Eşitsizlikler: 1 Soru
 3. Bölme-Bölünebilme, Asal Çarpanlara Ayırma,
 4. Çarpanlara Ayırma: 1 Soru
 5. Denklem Çözme: 1 Soru
 6. Ebok-Ekok: 0-1 soru
 7. Faktoriyel: 0-1 Soru
 8. Grafik Problemleri: 0-2 Soru
 9. Hareket Problemleri: 1 Soru
 10. İşçi-Havuz Problemleri: Son yıllarda soru çıkmamaktadır.
 11. İşlem: 1 Soru
 12. Karışım Problemleri: Son yıllarda soru çıkmamaktadır.
 13. Kesir Problemleri: 0-1 Soru
 14. Kombinasyon: Son yıllarda soru çıkmamaktadır.
 15. Köklü Sayılar: 1 Soru
 16. Kümeler: 0-1 Soru
 17. Modüler Aritmetik: Son yıllarda soru çıkmamaktadır.
 18. Mutlak Değer: 1 Soru
 19. Olasılık: 0-1 Soru
 20. Oran-Orantı: 0-1 Soru
 21. Permütasyon: Son yıllarda soru çıkmamaktadır.
 22. Rasyonel-Ondalık Sayılar: 2 Soru
 23. Sayı Problemleri: 1-2 Soru
 24. Sayısal Mantık: 2-6 Soru
 25. Temel Kavramlar-Çözümleme: 3 Soru
 26. Üslü Sayılar: 2 Soru
 27. Yaş Problemleri: 1 Soru
 28. Yüzde, Kar-zarar, Faiz Problemleri: 2 Soru

5- KPSS Önlisans Konuları Nelerdir?

KPSS Önlisans sınavı, Türkiye’de önlisans düzeyindeki kamu personeli alımlarında kullanılan bir sınavdır. Bu sınavda adayların genel yetenek ve genel kültür alanlarındaki bilgileri ölçülmektedir.

KPSS Önlisans sınavında genel yetenek testinde 60 soru yer almaktadır. Bu sorular sayısal ve sözel yeteneklerin ölçüldüğü sorulardan oluşmaktadır. Ayrıca, genel kültür testinde de 60 soru yer almaktadır. Bu sorular ise tarih, coğrafya, güncel konular, sosyal bilimler, temel yurttaşlık bilgisi ve diğer konulardan oluşmaktadır.

KPSS Önlisans sınavında genel kültür kapsamında yer alan dersler şunlardır:

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 2. Felsefe ve din bilimleri
 3. İslam tarihi ve İslamiyet
 4. Osmanlı tarihi
 5. Sosyoloji ve psikoloji
 6. Türk dili ve edebiyatı
 7. Türk kültürü ve sanatı
 8. Türk ve dünya tarihi
 9. Türkiye’nin coğrafyası
 10. Yabancı dil (İngilizce)

 

KPSS Önlisans sınavında genel yetenek testi kapsamında ise şu dersler yer almaktadır:

 1. Fen bilimleri
 2. Geometri
 3. Matematik
 4. Sosyal bilimler
 5. Türkçe


6- KPSS Önlisans Soru Dağılımı Nasıl?

KPSS önlisans soru dağılımı, her yıl değişse de genel olarak dersler aynı kalmaktadır. KPSS Önlisans konuları toplamda beş ana dersten oluşur. Bu dersler şu şekildedir;

 1. Türkçe, 
 2. Matematik,
 3. Tarih,
 4. Coğrafya
 5. Vatandaşlık

KPSS Önlisans Türkçe Konuları

 1. Anlatım Bozuklukları
 2. Cümle Bilgisi
 3. Cümlede Anlam
 4. Noktalama İşaretleri
 5. Paragrafta Anlam      
 6. Ses Bilgisi
 7. Sözcük Türleri
 8. Sözcükte Anlam
 9. Sözel Mantık
 10. Yapı Bilgisi     
 11. Yazım Kuralları

KPSS Önlisans Matematik Konuları

 1. Asal Çarpanlara Ayırma
 2. Birinci Dereceden Denklemler
 3. Bölme-Bölünebilme Kuralları               
 4. Çarpanlara Ayırma  
 5. EBOB-EKOK  
 6. Eşitsizlikler
 7. Fonksiyon
 8. Köklü Sayılar
 9. Kümeler      
 10. Modüler Aritmetik
 11. Mutlak Değer
 12. Oran Orantı
 13. Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık       
 14. Problemler
 15. Rasyonel Sayılar         
 16. Sayılar
 17. Sayısal Mantık
 18. Tablo ve Grafikler   
 19. Temel Kavramlar    
 20. Üslü Sayılar

KPSS Önlisans Tarih Konuları

 1. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 2. Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri        
 3. Cumhuriyet Dönemi
 4. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi       
 5. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 
 6. Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi          
 7. Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 8. Osmanlı Tarihi             
 9. Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
 10. Türk-İslam Tarihi
 11. Yüzyılda Osmanlı Devleti

KPSS Önlisans Coğrafya Konuları

 1. Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
 2. Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 3. Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık 
 4. Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret
 5. Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası
 6. Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 7. Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü       
 8. Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri

KPSS Önlisans Vatandaşlık Konuları

 1. 1982 Anayasasının Temel İlkeleri
 2. Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi    
 3. Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı
 4. Hukukun Temel Kavramları 
 5. İdare Hukuku
 6. Temel Hak ve Hürriyetler      
 7. Yargı
 8. Yasama
 9. Yürütme        

7- KPSS A Grubu Nedir?

KPSS A Grubu nedir sorusu birçok aday tarafından merak edilmektedir. KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın A Grubu, yükseköğretim düzeyindeki kamu kurumları ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adaylar için hazırlanmış bir sınavdır. KPSS A Grubu sınavı, lisans mezunu adaylar için düzenlenmektedir.

KPSS A Grubu sınavı, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın en önemli bölümlerinden biridir ve lisans mezunu adayların kamu kurumlarına yerleşmeleri için zorunlu bir sınavdır. Sınavda başarılı olan adaylar, sınav puanlarına göre, kamu kurumlarının ilan ettiği kadrolara yerleşebilirler.

Ayrıca, KPSS A Grubu sınavı, diğer KPSS sınavları gibi her yıl düzenli olarak yapılır ve sınav tarihi, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenir.


8- KPSS B Grubu Nedir?

KPSS B Grubu sınavı, önlisans ve lise mezunları için yapılan bir sınavdır. Bu sınavda adaylar, genel kültür, genel yetenek ve meslek bilgisi alanlarında testlere tabi tutulmaktadır. KPSS B Grubu sınavı sonucuna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının önlisans ve lise mezunu kadrolarına yerleştirme yapılır.


9- KPSS Puanları Nasıl Hesaplanıyor?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanları, adayların sınavda aldıkları doğru ve yanlış cevap sayılarına göre hesaplanmaktadır. Puanlama sistemi, her dersin ağırlıklı puanı üzerinden hesaplanır.

Öncelikle, adayların doğru cevap sayısı hesaplanır ve her doğru cevap için belirli bir puan verilir. Ardından, yanlış cevap sayısı hesaplanır ve her yanlış cevap için belirli bir ceza puanı verilir. Boş veya cevaplanmayan sorular için ise herhangi bir ceza puanı uygulanmaz.

KPSS puanı, adayların doğru ve yanlış cevap sayılarına göre hesaplanırken ayrıca katsayı da kullanılır. Bu katsayı, sınavın zorluğuna ve sınavda yer alan soru sayısına göre değişebilir. Sınavın zorluğuna göre değişen katsayı, adayların aldığı puanı etkiler.

KPSS puanı, sınavın her bölümü için ayrı ayrı hesaplanır ve her bölüm için ayrı bir puanlama sistemi uygulanır. Son olarak, her bölüm için hesaplanan puanlar toplanarak, adayların KPSS puanı belirlenir.

KPSS puanları, adayların sınavda elde ettikleri başarı düzeyini ölçmek için kullanılır ve kamu kurumları tarafından yapılacak personel alımlarında önemli bir kriterdir.


10- KPSS Başvurusu Nasıl Yapılır?


KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) başvurusu, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından internet üzerinden yapılır. Başvuru aşamaları şu şekildedir:

 1. ÖSYM’nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine girin.
 2. Aday işlemleri sistemine giriş yapın.
 3. Eğer daha önce bir KPSS başvurusu yaptıysanız, T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.
 4. Eğer daha önce başvuru yapmadıysanız, yeni bir üyelik hesabı oluşturmanız gerekmektedir.
 5. Aday işlemleri sayfasından “Başvuru İşlemleri” butonuna tıklayın.
 6. Açılan sayfada, KPSS için başvuru yapacağınızı seçin.
 7. KPSS için talep edilen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun.
 8. Bu bilgiler arasında T.C. Kimlik Numarası, sınav merkezi tercihleri, öğrenim durumu gibi bilgiler yer alır.
 9. Başvuru ücretini ÖSYM’nin belirlediği banka hesaplarına yatırın. Başvuru ücreti, her yıl ÖSYM tarafından belirlenir ve değişebilir.
 10. Başvurunuzu onaylayın ve çıktısını alın.

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, sınav tarihi ve sınav giriş belgesi ile ilgili bilgiler, ÖSYM tarafından adayların e-posta adreslerine ve cep telefonlarına gönderilir. Bu nedenle, başvuru sırasında doğru ve güncel iletişim bilgileri vermeniz önemlidir.


11- 2023 KPSS Sınavı Ne Zaman?

2023 yılında yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihi belli ÖSYM tarafından açıklanmıştır. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu oturumlara girecek adaylar, genel yetenek ve genel kültür konuları ile eğitim bilimleri alanındaki sorulara cevap verecekler.

KPSS’nin diğer bir oturumu olan Alan Bilgisi oturumları ise 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacak. Bu oturumlarda adaylar, meslekleriyle ilgili konulara yönelik sorulara cevap verecekler. Son olarak, 2023-Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek. Bu sınava girecek adaylar, öğretmenlik mesleği ile ilgili alan bilgisine sahip olup olmadıklarını göstermek için sınava girecekler.


12- KPSS İle Memur Olma Şartları

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı), Türkiye’de devlet kurumlarına memur olarak girmek isteyenlerin girmesi gereken bir sınavdır. KPSS’ye girmek için belirli şartlar vardır. KPSS’ye girebilmek için gereken şartlar şu şekilde sıralanabilir;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. En az lise veya dengi bir okul mezunu olmak (bazı pozisyonlar için üniversite mezuniyeti şartı da olabilir)
 3. KPSS’ye girmek istenilen kadronun öğrenim şartını sağlamak
 4. KPSS başvuru tarihleri içerisinde başvuruda bulunmak
 5. Sınav ücretini ödemek

KPSS’ye giren adayların, sınava hazırlık sürecinde hangi pozisyon için gireceklerine karar vermeleri ve o pozisyona uygun olan konularda çalışmaları önerilir. KPSS, genel yetenek ve genel kültür olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu bölümlerde çıkan sorular, adayların genel yeteneklerini, matematiksel ve mantıksal düşünme becerilerini, Türkçe ve sosyal bilimler konularındaki bilgilerini ölçmeyi amaçlar.

KPSS puanları, adayların sınava girdikleri pozisyona göre farklılık gösterir. Ancak genel olarak, yüksek bir KPSS puanı, devlet kurumlarında memur olarak atanma şansını artırır.


13- KPSS ile Hangi Meslekler Yapılabilir?

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı), Türkiye’de kamu sektöründe istihdam edilmek isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. KPSS sonuçlarına göre, kamu kurumları ve kuruluşlarında çeşitli meslekler ve pozisyonlar için atamalar yapılmaktadır. KPSS ile yapılabilecek bazı meslekler şunlardır:

 1. Laborant ve diğer sağlık alanları
 2. Bekçilik
 3. Belediyeler (zabıtalık dahil)
 4. Çocuk Bakıcısı
 5. Ebe
 6. Hemşire
 7. Hizmetli
 8. Hizmetli kadroları (aşçı, temizlik görevlisi, kalorifer görevlisi vs gibi kadro normları)
 9. İnfaz Koruma
 10. İtfaiye Eri
 11. Kaloriferci
 12. Laborant
 13. Memur
 14. Memurluk
 15. Orman koruma memuru
 16. Öğretmen
 17. Rasatçı
 18. Sağlık Memuru
 19. Sağlık Teknisyeni
 20. Teknik olarak
 21. Teknisyen
 22. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
 23. Veteriner Sağlık Teknisyeni
 24. Zabıt katiplikleri
 25. Zabıta Memuru

İPUCU

KPSS’de atanmanızı sağlayacak 10 yayın önerisi için bu yazımızı inceleyebilirsiniz.

[maxbutton id=”3″ url=”https://buuon.com.tr/atanmanizi-saglayacak-en-iyi-10-kpss-yayini/” text=”KPSS Yayın Önerisi” window=”new” ]

Tıkla Oy ver
[Toplam: 0 Oyunuz: 0]

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu